Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte. Har du praktiske spørsmål angående eiendommen eller bygningen kontakt driftssjef eller vaktmester. Om du har spørsmål angående leieforhold kan du kontakte administrasjonen. Under kontaktinformasjonen finner du også svar på ofte stilte spørsmål som kanskje besvarer det du lurer på.

Administrasjon

Daglig leder
Gjermund Fossnes
Epost: gjermund@svill.no
Telefon: +47 930 94 891
Driftssjef
Jørn Jonassen
Epost: jorn@svill.no
Telefon: +47 996 47 544
Vaktmester
Alieu Bah
Epost: alieu@svill.no
Telefon: +47 488 66 537
Eiendomssjef
Hege Hamremoen
Epost: hege@svill.no
Telefon: +47 976 54 139
Vaktmester
Sebastian da Silva
Epost: vaktmester@svill.no
Telefon: +47 952 01 999

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg om jeg trenger hjelp utenom vaktmesters arbeidstid (mandag-fredag 0700 -1500)?

Dersom det gjelder alvorlige og ekstraordinære hendelser for eksempel skadebegrensning ved vannlekkasjer, tilløp til brann ol. kan Driftssjef Jørn Jonassen kontaktes på tlf: 99 64 75 44. Dersom saken kan vente til påfølgende dag, ber vi om at man respekterer de ansattes arbeidstid og ikke kontakter disse unødig på kveldstid.

Jeg har mistet eller trenger flere nøkler. Hva gjør jeg?

Hvis du ønsker å bestille flere nøkler til leiligheten enn det du fikk ved overtagelse, må dette gjøres via vaktmester da nøkkelsystemet er rekvisisjonsbelagt. Tlf vaktmester: 95 20 19 99 eller e-mail vaktmester@svill.no Kostnaden betales av leietaker.

Spørsmål vedrørende leieinnbetaling, leiefakturering og regulering:

Kontakt Eiendomssjef Hege Hamremoen (hege@svill.no) via din profil på hybel.no

Er det tillatt med dyrehold?

Dyrehold er ikke tillatt uten tillatelse fra utleier. Leietakere som mener de kan kreve å holde dyr etter husleieloven § 5-2, skal skriftlig søke utleier om tillatelse før dyr anbringes i boligen.

Hva gjør jeg hvis vaskemaskin ikke fungerer i fellesvaskeriene?

Ta kontakt med vaktmester tlf 95 20 19 99 evt 99 64 75 44.  Han vil bistå mandag – fredag mellom kl 07.00-15.00.

Hvem reparerer hva i leilighetene?

Dette reguleres av leiekontraktens pkt 5 og pkt 9 som omhandler hhv. leietakers og utleiers vedlikeholdsplikt. Leietaker skal dog straks og uten ugrunnet opphold skriftlig melde fra om enhver skade som må utbedres. Husk at alt arbeid som utføres skal kontrolleres og godkjennes av utleier. Hvis du er i tvil, ta kontakt med driftssjef Jørn Jonassen tlf 99 64 75 44/ jorn@svill.no

Kan jeg male veggene?

Dersom du på eget initiativ ønsker å male vegger, skal henvendelse om dette rettes skriftlig til Eiendomssjef Hege Hamremoen. Driftssjef Jørn Jonassen vil gi anvisning på hvilke fargekoder som tillates benyttet.  Arbeidene må gjøres på en håndtverksmessig forsvarlig måte.

Hva kan jeg henge opp på veggene?

Hyller, speiler og andre større gjenstander som vil lage stygge merker, bør ikke festes til veggen. Vær bevisst på hva du henger opp, og hvordan det gjøres. Du kan bli trukket i depositumet ditt hvis du har påført leiligheten stygge merker og sår som gjør at den må pusses opp før reutleie.  NB! Hulltaking i flislagte flater er IKKE tillatt.

Er det lov å grille på balkongen?

Nei. Ingen form for grilling er tillatt på balkongene.

Kan jeg sette opp parabolantenne?

Nei. Dette er ikke tillatt. Ulovlig montert parabolantenne kan fjernes uten forutgående varsel for leietakers regning. Alle leiligheter har bredbånd og kabel TV fra Telia der utleier dekker en grunnpakke.  Dersom du ønsker ekstra kanaler utover det som blir levert i grunnpakken, må du ta direkte kontakt med Telia på www.telia.no eller tlf 924 05 050 og bestille og bekoste dette selv.

Kan jeg leie ut leiligheten videre for en periode?

Fremleie er i utgangspunktet ikke tillatt. Det er en forutsetning at leietaker skal bo i leiligheten selv. Det kan søkes om fremleie for en angitt periode. Søknad må rettes skriftlig til Eiendomssjef Hege Hamremoen.

I søknaden må årsak til fremleie opplyses, angitt fremleieperiode fra-til dato må fremkomme, navn og kontaktdata på fremleietaker må opplyses. Husk at dersom det gis tillatelse til fremleie, er det fremdeles du som leietaker som står ansvarlig for leieforholdet, dvs du har fortsatt ansvaret for at leien blir betalt til rett tid og at fremleietakeren din har et bevisst forhold til husordensreglene og etterlever disse.

Hvordan forholder jeg meg hvis jeg skal ha gjester?

Du er ansvarlig for dine gjester.  Husk at det skal være ro i leilighetene mellom kl 23:00 – 06:00 alle dager i uken. Høyttalere skal ikke stå på gulvet og må innstilles slik at de ikke sjenerer naboene.

Jeg har noe å klage på. Hvordan skal jeg fremme klagen?

Klager iht leiekontrakten eller husordensreglene skal rettes skriftlig til Eiendomssjef Hege Hamremoen.  Ved klager på husbråk og støy er det meget viktig at klagen angir korrekt leilighet/beboer.

Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo