Om selskapet

Svill Eiendom har sin portefølje av eiendommer i Oslo. Selskapet kjennetegnes ved å ha høy kvalitet på sine eiendommer som alle har sentral beliggenhet i Oslo. Vi utvikler, foredler, oppgraderer og skaper muligheter for våre kunder. Gjennom bærekraftig og verdibasert forvaltning gir vi trygghet og skaper avkastning for vår eier.

Gjennom utskillelse av eiendomsmassen Oslo Røde Kors besatt på midten av 90 tallet ble det etablert et eget eiendomsselskap for å trekke frem organisasjonens verdier i eiendom og profesjonalisere forvaltningen. Selskapet er i dag organisert gjennom morselskapet Svill Eiendom AS med tilhørende datterselskap i en optimalisert selskapsstruktur. Selskapet har ansatt egen administrasjon med daglig leder og eiendomssjef i tillegg til driftspersonell. Forretningsførsel gjennomføres i samarbeid med Newsec Basale.

Gjennom å ta et helhetlig ansvar for anskaffelse, forvaltning, utvikling og salg skal Svill Eiendom sørge for en stabil og god risikojustert avkastning for Oslo Røde Kors sine plasseringer i fast eiendom.
Svill Eiendom er 100 % eid av Oslo Røde Kors og fungerer som et fundament for eiers vekst som organisasjon, og økonomisk bidragsyter for den humanitære virksomheten organisasjonen utøver i Oslo.

Svill Eiendom er omfattet av lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold(åpenhetsloven). Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette(redegjørelse).

Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo