Om selskapet

Svill Eiendom har sin portefølje av eiendommer i Oslo. Selskapet kjennetegnes ved å ha høy kvalitet på sine eiendommer som alle har sentral beliggenhet i Oslo. Vi utvikler, foredler, oppgraderer og skaper muligheter for våre kunder. Gjennom bærekraftig og verdibasert forvaltning gir vi trygghet og skaper avkastning for vår eier.

Gjennom utskillelse av eiendomsmassen Oslo Røde Kors besatt på midten av 90 tallet ble det etablert et eget eiendomsselskap for å trekke frem organisasjonens verdier i eiendom og profesjonalisere forvaltningen. Selskapet er i dag organisert gjennom morselskapet Svill Eiendom AS med tilhørende datterselskap i en optimalisert selskapsstruktur. Det er ansatt eget driftspersonell i selskapet. Øvrig forvaltning inkludert forretningsførsel utføres eksternt.

Svill Eiendom er 100 % eid av Oslo Røde Kors og fungerer som et økonomisk fundament for den humanitære virksomheten organisasjonen utøver i Oslo. Svill Eiendom AS med tilhørende datterselskaper forvaltes av Newsec Basale.

Svill Eiendom AS
Vika Atrium
Munkedamsveien 45D
0250 Oslo