Frederik Stangs gate 11-13

Eiendomstype: Næring
Areal: 13 885 m2
Byggeår: 1917/2020
Datterselskap: Frederik Stangs gate 11/13 AS
Leietakere: Aleris, Din Lege, Frogner Helsesenter
Hovedbygningen er fra 1917 og oppført i betong. Bygget består av 5 etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Det er opp igjennom årene foretatt flere moderniseringer, leietakertilpasninger og ombygginger. Loftsetasjen ble i 2010 utviklet og huser i dag administrasjonen til Aleris Helse. I 2018/2019 ble det utviklet en ny sykehusfløy over 5 etasjer som henger sammen med hovedbygget. Utendørshage og terrasseanlegg ble samtidig totalrenovert. Samlet areal utgjør 13.885 kvm. Bygget benyttes som sykehus med operasjonsstuer, sengepost, røntgenavdeling, kontorer osv. Det er totalt 3 helserelaterte leietagere i bygget. Aleris Helse er den største og leier i overkant av 90% av samlet areal. Eiendommen er listeført på  Gul liste men ikke fredet.
Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo