Munkedamsveien 53B

Eiendomstype: Næring
Areal: 3722 m2
Byggeår: 1877
Datterselskap: Munkedamsveien 53 AS
Leietakere: Næring
Eiendommen ligger sentralt ved Aker Brygge og er en kombinert mur-, betong- og trebygning oppført i 1877, og senere tilbygget i 1916. Bygningen er en tidstypisk gård fra tidsperioden med teglkonstruksjoner, utsmykket fasade og mansardtak. Eiendommen er listeført på Gul liste, men er ikke fredet. Eiendommen huser forskjellige leietakere, hovedsaklig med kontorformål. Kjelleretasjen er leid ut til restaurant formål. I tillegg til hovedbygningen er det en bygning i bakgården. Opprinnelig oppført som stall, men blir i dag leid ut til kontor og lager.
Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo