Gravdalsveien 10C «Mølleplassen spesialbarnehage»

Eiendomstype: Næring
Areal: 445m2
Byggeår: 1967
Datterselskap: Gravdalsveien 10c AS
Leietakere: Oslo Røde Kors
Eiendommen er en trebygning på ca 445 kvm. Bygningen ble opprinnelig
oppført i 1967, men med to tilbygg utvidet i 1995 og 2011. Bygget leies i dag av Oslo Røde Kors som benytter bygget til å huse sin spesialbarnehage for multihandicappede barn.

Kontakt: moelleplassen@oslo.frisurf.no
Svill Eiendom AS
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo